Wat doet de Ombudsman?

De gemeente speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van de burger. De gemeente verleent allerlei diensten en voert taken uit op het gebied van wonen en welzijn. Daarbij kan wel eens iets fout gaan: de burger krijgt bijvoorbeeld geen antwoord op brieven of telefoontjes, wordt onfatsoenlijk behandeld of ontvangt gebrekkige of onjuiste informatie.

Klacht

Als u zoiets overkomt, kunt u een klacht indienen bij de Gemeentelijke Ombudsman. Deze biedt in de eerste plaats een luisterend oor en stelt - kosteloos - een onderzoek in naar de gang van zaken. Klachten moeten immers verholpen worden. Ook de gemeente - die streeft naar een optimale dienstverlening - hecht daar veel waarde aan.

Onafhankelijk

De Gemeentelijke Ombudsman beschikt over ruime bevoegdheden; hij kan bijvoorbeeld dossiers inzien en ambtenaren horen. Daarbij is het heel belangrijk dat hij volstrekt onafhankelijk is van de gemeente.

In het kort

De Gemeentelijke Ombudsman

  • stelt een onderzoek in naar de gedragingen van de gemeente, naar aanleiding van uw klacht;
  • probeert uw klacht - in goed overleg - tot een oplossing te brengen;
  • toetst het handelen van de gemeente aan behoorlijkheidsnormen;
  • is benoemd door de gemeenteraad, maar gaat te werk als een onafhankelijk en deskundig scheidsrechter;
  • werkt professioneel en vertrouwelijk (iemand die een klacht heeft ingediend, blijft anoniem);
  • kost u niets.