Dossier 2018-633

Spaans afval

Meneer dient een klacht in bij de ombudsman vanwege de aanslag afvalstoffenheffing. Meneer woont in Spanje en staat daar ook ingeschreven. Hij heeft een eigen woning in Den Haag, maar komt daar zelden. Meneer is aangeslagen voor het betalen van afvalstoffenheffing als gebruiker van de woning in Den Haag. Hij is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt. Het bezwaarschrift is afgewezen. Het in bezit hebben van een woning valt ook onder het begrip 'gebruik'. Meneer vindt dit vreemd en is tevens voor een huishouden van drie personen aangeslagen. Hij vraagt de ombudsman hoe dit kan en of de ombudsman hier iets in kan betekenen. Deze bevestigt naar meneer dat hij belastingplichtig is, ook al komt hij er niet veel en/of heeft hij geen of weinig afval. Verder heeft de ombudsman de afdeling Belastingzaken van de gemeente gevraagd nogmaals naar het bezwaarschrift te kijken, met name naar het huishouden. De gemeente heeft vervolgens geconcludeerd dat meneer ten onrechte voor een huishouden van drie personen is aangeslagen en heeft de hoogte van de aanslag aangepast naar een eenpersoonshuishouden. Meneer krijgt de teveel betaalde belasting teruggestort en is tevreden. De ombudsman sluit hiermee het dossier.