Dossier 2019-219

Problemen met verkrijgen voorrangsverklaring

Mevrouw heeft een vraag over de handelwijze van de gemeente voor het verkrijgen van een voorrangsverklaring. Ze vindt de procedure omslachtig en lang duren. De ombudsman legt haar klacht voor aan de klachtencoördinator van de gemeente. De klachtencoördinator legt uit dat mevrouw een intakegesprek heeft gehad en dat dat normaal gesproken voldoende moet zijn om een besluit te laten nemen door de toetsingscommissie. Maar het blijkt dat mevrouw snel een andere woning wil vanwege een burenruzie. Als het alleen om de burenruzie gaat, is er geen recht op een voorrangsverklaring. Vanuit sociaal oogpunt is besloten om mevrouw een voorrangsverklaring voor een rollatorvriendelijke rolstoelwoning te verlenen.