Dossier 2019-256

Urgentieverklaring

Meneer dient een klacht in voor zijn moeder. Zijn moeder heeft een aantal jaren in het buitenland gewoond. Daar is zij ziek geworden en toen heeft ze besloten om naar Nederland te komen. Hier aangekomen heeft ze geen woning en neemt haar zoon haar in huis. Meneer heeft haar direct ingeschreven bij Woonnet Haaglanden en een urgentieverklaring voor haar aangevraagd. Die is afgewezen omdat haar situatie verwijtbaar is. Zij heeft er namelijk zelf voor gekozen om naar Nederland te komen, terwijl ze wist dat ze hier geen woning had. Meneer dient een klacht in bij de ombudsman.

De ombudsman doet navraag bij de gemeente om duidelijk te krijgen hoe lang de termijn voor het argument van verwijtbaar zijn is. Deze is twee jaar, gerekend vanaf de datum van inschrijving in de basisregistratie personen. Dat betekent dat zijn moeder november 2019 een nieuwe urgentie-aanvraag kan indienen. De ombudsman informeert meneer hierover en sluit het dossier.