Dossier 2016-468

Ondersteuning vanuit de WMO is niet altijd goedkoper

De broer van klager kampt met verslavingsproblematiek en kreeg vanuit de WMO een indicatie voor dagbesteding. Er werd een maatwerkvoorziening WMO toegekend voor het verrichten van werkzaamheden onder begeleiding. Daaraan is een eigen bijdrage verbonden, maar omdat het in eerste instantie om een gering bedrag blijkt te gaan betaalt klager dit voor zijn broer. Totdat in 2016 de eigen bijdrage fors omhoog gaat (vanwege belastingtechnische redenen stijgt het papieren inkomen van de broer in het peiljaar). Klager en zijn broer vinden het te dol dat voor het verrichten van de werkzaamheden, weliswaar onder begeleiding, zoveel moet worden betaald. Ondanks het belang van de sociale contacten stoppen zij de dagbesteding.
De ombudsman doet navraag bij de gemeente en dan blijkt dat de keuze voor een WMO ook tot een WMO oplossing leidt, inclusief de eigen bijdrage, terwijl meneer voor zijn sociale contacten ook is geholpen met vrijwilligerswerk als algemene voorziening.
De ombudsman informeert klager daarover en die besluit direct met de begeleider van zijn broer de mogelijkheden van vrijwilligerswerk via het servicepunt te onderzoeken.
De gemeente biedt aan om daarin een bemiddelende rol te spelen, voor zover dat nodig zou zijn.
Het dossier bij de ombudsman kan na deze interventie worden gesloten.