Dossier 2016-644

Woonadres of briefadres? Een kleine vergissing met grote gevolgen.

Volgens de wet basisregistratie personen moet men als inwoner van Nederland op het vaste woonadres geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Wanneer men geen vaste verblijfplaats heeft dient men een zogenaamd briefadres te hebben waarop men staat ingeschreven.

Op het inloopspreekuur van de ombudsman meldt een meneer zich met een probleem. Om een goede vriendin die tijdelijk geen woning heeft tegemoet te komen biedt deze meneer zijn goede vriendin de mogelijkheid om zijn adres als briefadres op te geven bij de gemeente. Bij de inschrijving op het gemeentehuis is er echter iets misgegaan: mevrouw is als bewoner van de woning van meneer geregistreerd. Deze inschrijving heeft gevolgen voor de toeslagen van meneer, aangezien er een zogenaamde 'toeslagenpartner' op zijn adres staat ingeschreven. Meneer moet een deel van zijn toeslagen terugbetalen aan de Belastingdienst.

Meneer meldt de vergissing bij de gemeente en de registratie van mevrouw wordt gewijzigd naar een briefadres. Meneer kan de inschrijving echter niet met terugwerkende kracht wijzigen, aangezien dit formeel gezien niet is toegestaan. Meneer wendt zich tot de ombudsman in de hoop dat hij een oplossing kan bieden.

De ombudsman neemt contact op met de gemeente en schetst de situatie van meneer. Meneer is op leeftijd, ziet slecht en heeft geen verstand van computers. Het is niet te controleren of meneer zijn verzoek duidelijk heeft geformuleerd of dat de ambtenaar een fout gemaakt heeft. Op het inschrijvingsformulier staat duidelijk dat het om het doorgeven van een verhuizing gaat: meneer heeft dus kennelijk zelf het formulier verkeerd ingevuld. Echter, gezien de situatie van meneer en de vervelende uitwerking van de vergissing is de gemeente bereid de inschrijving met terugwerkende kracht te corrigeren. Hierdoor heeft meneer voor de Belastingdienst geen toeslagenpartner meer en kan de terugvordering ongedaan gemaakt worden. De ombudsman raadt meneer wel aan deze wijziging direct aan de Belastingdienst door te geven, zodat de vordering niet onnodig langer blijft openstaan.