Dossier 2018-193

Klacht op klacht op klacht

Meneer loopt er regelmatig tegen aan dat de gemeente niet reageert of zijn vragen en/of geconstateerde fouten corrigeert. Inmiddels heeft hij een groot aantal klachten lopen en die worden niet naar behoren afgehandeld. Hierover is met meneer gesproken, maar hij is niet tevreden over de afdoening. De klachten zijn voorgelegd aan de klachtencommissie van de gemeente. Een aantal klachten worden respectievelijk gegrond en ongegrond verklaard. Bij een aantal klachten kan de klachtencommissie niet tot een oordeel komen.
Het college van B&W neemt het advies van de klachtencommissie over en informeert de klager hierover.