Dossier 2018-323

Zo zijn we niet getrouwd

Meneer is getrouwd in Indonesië en wil zijn buitenlandse huwelijksakte registeren en een Nederlandse akte maken. Volgens de gemeentelijke beleidsregels moet meneer dan in persoon de originele stukken overhandigen of deze met de post opsturen. Meneer vindt dit omslachtig. Hij is het niet eens met de werkwijze waarop de gemeente buitenlandse aktes registreert en vindt het digitaal aanleveren van stukken voldoende.

Hij heeft daarom een klacht ingediend bij de gemeente, maar de gemeente wijst meneer op de beleidsregels en heeft de klacht ongegrond verklaard. Meneer kan zich hier niet in vinden en vraagt de ombudsman om een oordeel. De ombudsman kan niet oordelen dat de gemeente onbehoorlijk handelt als zij de wet- en regelgeving naleeft.
De ombudsman adviseert vooralsnog voor inschrijving van de huwelijksakte de originele documenten te overleggen. Mocht meneer het niet eens zijn met de interpretatie van wetgeving door de gemeente, dan kan hij zich wenden tot de rechter.