Dossier 2018-382

Vier is teveel

Mevrouw heeft haar auto geparkeerd in een zone die buiten haar parkeervergunning valt en daar de auto een aantal dagen laten staan. Vervolgens kreeg mevrouw vier naheffingsaanslagen opgelegd. Ze is het niet eens met de naheffingen en heeft bezwaar gemaakt, maar dit is ongegrond verklaard. De gemeente verwijst mevrouw naar de rechter. Mevrouw is hier niet tevreden mee en heeft daarom de ombudsman gevraagd om zijn visie.

Alhoewel het hier om een afgewezen bezwaar gaat waar nog beroep tegen mogelijk is doet de ombudsman navraag bij de dienst Stadsbeheer. Conform de gemeentewet kan er per dag één naheffingsaanslag opgelegd worden. Omdat de auto een aantal dagen achtereen op die plek heeft gestaan vindt de gemeente dit niet wenselijk en voert het beleid om niet meer dan drie naheffingen in een periode van twee weken op te leggen. De vierde naheffingsaanslag wordt dan ook ingetrokken. De ombudsman begrijpt dat drie naheffingen nog steeds erg vervelend zijn, maar hij kan niet oordelen dat de gemeente onbehoorlijk handelt als zij de wetgeving naleeft en minder streng handhaaft dan de wet voorschrijft. Mevrouw is terecht naar de rechter verwezen, omdat dit de enige manier is om een dwingende uitspraak te krijgen. Hoe vervelend dat ook is.