Dossier 2018-415

Achterstallig onderhoud

Buurman van de klaagster heeft de pandbrigade ingeschakeld om het achterstallig onderhoud van haar woning aan de kaak te stellen. De pandbrigade is, na inspectie, tot de conclusie gekomen dat mevrouw een aantal zaken aan het huis dient op te knappen. Het achterstallig onderhoud moet binnen een korte termijn worden weggewerkt. Mevrouw is bereid om het huis op te knappen maar beschikt niet over de financiële middelen om dit binnen de gestelde termijn voor elkaar te krijgen.

Mevrouw besluit een gesprek aan te vragen bij de gemeente om aan te geven dat het voor haar onmogelijk is om binnen de gestelde termijn het huis te renoveren. De gemeente geeft aan dat ze de termijn wel willen verlengen met twee maanden. Ze kan echter geen lening op het huis krijgen en mevrouw probeert wel een persoonlijke lening af te sluiten om in ieder geval sneller over financiële middelen te beschikken. Desondanks is het voor haar onmogelijk om binnen de termijn het onderhoud te plegen. Nu hangt haar dus ook nog een extra boete boven het hoofd.

Mevrouw ontvangt binnenkort een officiële brief met de verlengde termijn. Op dit besluit kan mevrouw bezwaar maken. De ombudsman adviseert dan ook (met hulp van het Juridisch Loket) een bezwaarschrift op te stellen waarbij zij bezwaar maakt tegen de gestelde termijn. Mocht zij daar alsnog niet met de gemeente uitkomen, dan kan mevrouw wederom bij de ombudsman langskomen.